1.200.000 đ
0 đánh giá
1.000.000 đ
0 đánh giá
650.000 đ
0 đánh giá
750.000 đ
0 đánh giá
1.200.000 đ
0 đánh giá

Chú ý : Tất cả các loại rượu Duty Free mua tại cửa hàng miễn thuế đều phải có túi và Hóa Đơn  ( như trong ảnh ) Đây là cách phân biệt chuẩn nhất để tránh hàng giả.

Rượu vodka đen Blavod của nga

>